No330丽莉Lily丶写真套图56P丽莉Lily秀人网

No330丽莉Lily丶写真套图56P丽莉Lily秀人网

有曰水运之太过,有曰寒胜则浮,有曰太阳之司天,太阳之胜复,皆寒胜之肿胀也。地经失纪,水道流溢,草萱不成,五谷不殖,径路不通,民不往来,巷聚邑居,则别离异处。

 但服此方半年,屏去一切暖药,绝嗜欲,然后习秘固流之术,其效不可殚述。烦心者,肾毒传心也。

以汗液出多,故渴。犬肉毒心下坚,腹胀口干,发热妄语,或洞下。

当汗出,如上咀,以水五升,煮取三升,分温三服。跌打损伤,贴患处。

龟壳十斤或数十斤,水浸五七日,视上黑皮浮起,即取刮净纯白。脉数而虚,是其本然。

虽不详言成积之状,谓之五脏所生可也。又暮为阳衰之时,劳动衰耗之阳,暮则愈衰。

Leave a Reply